5% DTE EN COMPRES SUPERIORS A 35€. FES-TE XEF CULINARIUM I APROFITA-HO!

BASES LEGALS DE PARTICIPACIÓ EN EL SORTEIG "ELS PRODUCTES CULINARIUM ET REGALEN LA COMPRA: SORTEIG DE 50 VALS DE 50 EUROS"

 

I.- EMPRESA QUE ORGANITZA PROMOCIÓ

L'empresa PLAT PREU, S.L. amb CIF B25370008 i domicili en C / Carme nº 3, 25300 a Tàrrega, a través de la seva marca comercial CULINARIUM, organitza el sorteig (en endavant La promoció) d'àmbit nacional, a desenvolupar a través de les botigues Culinarium per a usuaris residents a Espanya d'acord amb el que disposa l'apartat corresponent a requisits de participació.

 

II.- REQUISITS DE PARTICIPACIÓ I MECÀNICA DE LA RPOMOCIÓ

Els requisits de participació són els següents:

 • Podran participar aquelles persones que siguin residents a Espanya i que siguin majors de 16 anys.
 • Només podran participar aquelles persones que pertanyin a Xef Culinarium.
 • Entraran en el sorteig només les persones que hagin comprat productes de la marca Culinarium en qualsevol botiga Culinarium sigui física o online, durant el vigor de la campanya establert.

Mecànica de la promoció:

 • Els participants hauran de pertànyer a sistema de fidelització Culinarium denominat Xef Culinarium i realitzar qualsevol compra de productes de la marca Culinarium durant el vigor de el 4 d'octubre a el 21 de Novembre de 2021.
 • Cada vegada que compleixi els anteriors requisits tindrà una participació per aconseguir un dels premis.
 • Es consideren productes de la marca Culinarium i per tant entraran en la promoció dels articles Culinarium, Dondara, Sant Eloi, Komax i Grabeplast.
 • Cada botiga tindrà un total de 2 Guanyadors.

 

III.- DATA D'INICI I FINALITZACIÓ

La promoció s'iniciarà el dia 4 del mes d'Octubre de 2021 i finalitzarà el dia 21 del mes de novembre de l'any 2021.

 

IV.- CONDICIONS DE LA PROMOCIÓ

Entraran a formar part del sorteig tots aquells clients la participació compleixi amb els termes fixats en les presents bases legals.Es triaran els 50 guanyadors i a cinc suplents mitjançant sorteig aleatori realitzat a través de la plataforma app sortejos o similar. App sortejos és una plataforma que garanteix la transparència del resultat del sorteig i, en prova d'això, emet un certificat de validesa per a cadascun dels seus sortejos, el resultat és inalterable per l'organitzador. Qualsevol participant pot sol·licitar el certificat de validesa del sorteig realitzat.El guanyador serà informat a través de missatge privat per e-mail i els guanyadors seran publicats a través de les XXSS de Culinarium. Aquest, haurà d'acceptar el premi obtingut i indicar les seves dades personals per a la gestió del premi a través de l'enviament d'un correu electrònic al correu electrònic facilitat en el missatge privat.En el cas que el premi atorgat fos refusat, el participant no compleixi els requisits o el guanyador no contestés confirmant la recepció i conformitat en el termini de 48 hores, CULINARIUM passarà a comunicar i atorgar el premi a el primer suplent de la llista i seguint el ordre. En cas que aquests últims no responguin confirmant la recepció i conformitat amb el premi en el termini de 48 hores, el mateix quedarà desert.La celebració del sorteig així com la concessió del premi queden subjectes a la normativa fiscal vigent.La participació en el sorteig suposa l'acceptació íntegra de les presents bases legals. 

 

V.- PREMI

El premi consistirà en 50 vals de 50 euros cadascun bescanviables en qualsevol botiga Culinarium, sigui física o web.El premi no es podrà bescanviar per diners en metàl·lic o per qualsevol altre premi, ni pot ser objecte de canvi o alteració. 

 

VI.- LIMITACIONS

No podran participar en la promoció les següents persones:

 • Les persones físiques que participin directament o indirectament en la creació de la promoció.
 • Qualsevol altra persona física que hagi participat directament o indirectament en l'organització d'aquest sorteig o hagi estat involucrat directament o indirectament en la seva preparació o desenvolupament (agència, proveïdors, etc.).

Sobre la recollida de el premi:

 • El premi podrà ser recollit en qualsevol botiga física CULINARIUM a escollir pel client guanyador o en el cas dels guanyadors en línia se li podrà enviar a l'adreça que indiqui.
 • El guanyador haurà de cedir la seva imatge en el moment de la recollida de el premi perquè l'empresa pugui publicar-lo en qualsevol mitjà que cregui oportú per comunicar que els premis han estat degudament lliurats.
 • CULINARIUM es reserva el dret, si concorre una causa justa i prèvia comunicació en legal forma, d'efectuar qualsevol canvi, suspendre o ampliar aquesta promoció.

VI.- DESQUALIFICACIONS I PENALITZACIONS

Si s'evidenciés que qualsevol dels participants no compleix amb els requisits exigits en les bases, la seva participació es considerarà nul·la i quedaran automàticament exclosos de la promoció, perdent tot dret sobre els premis atorgats en virtut d'aquesta promoció. 

 

VII.- EXONERACIÓ DE RESPONSABILITAT

A títol enunciatiu, però no limitatiu, CULINARIUM no es responsabilitza de les possibles pèrdues, robatoris, retards o qualsevol altra circumstància imputable a tercers que puguin afectar el desenvolupament de la present promoció, així com tampoc de l'ús que faci el participant respecte de el premi que obtingui d'aquesta promoció.CULINARIUM no assumirà cap responsabilitat en casos de força major o cas fortuït que puguin impedir la realització de la promoció o el gaudir total o parcial del premi. En cas que aquesta promoció no pogués realitzar-se, bé per fraus detectats en la mateixa, errors tècnics, o qualsevol altre motiu que no estigui sota el control de Culinarium i que afecti el normal desenvolupament del sorteig, ens reservem el dret a cancel·lar, modificar , o suspendre el mateix. 

 

VIII.- PROTECCIÓ DE DADES

De conformitat amb Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal i la Llei de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, s'informa als participants que les dades personals que facilitin seran incorporades a un fitxer de dades de caràcter personal , propietat de la companyia organitzadora. Aquestes dades seran utilitzades i tractades, a més de amb la finalitat de participar en el sorteig, per a la investigació, promoció i comercialització dels serveis de Culinarium el que inclourà l'enviament de comunicacions comercials fins i tot per via electrònica. Si ho desitgen, poden fer ús en qualsevol moment dels seus drets d'accés, rectificació, oposició i cancel·lació de les seves dades escrivint al responsable del tractament a l'adreça de correu electrònic que s'indica a continuació:[email protected] 

 

IX.- Llei i jurisdicció aplicable

Les presents bases es regiran de conformitat amb la legislació espanyola. Per a la resolució de qualsevol conflicte o controvèrsia que pugui plantejar-se en relació a les presents bases seran competents els Jutjats i Tribunals de la ciutat de residència dels participants.