Imprimir PLAT PREU SL
www.culinarium.es
C/Carme, 3  25300  Tàrrega
culinarium@culinarium.es


PROTECCIÓ DE DADES

1 En compliment de la Llei 15/99 LOPD, l'informem que les seves dades personals i altres informació facilitada mitjançant el formulari d'inscripció, així com la procedent de les transaccions realitzades, serà inclosa i conservada en un fitxer per al seu tractament, propietat de Plat Preu SL, mentre no es sol·liciti la seva cancel·lació. El tractament es destinarà al desenvolupament i execució de la venda, l'atenció personalitzada dels productes i serveis que adquireixi i a la millora d'aquesta atenció, així com a la promoció de productes i serveis propis i de terceres empreses vinculades a Plat Preu SL. Per tant l'usuari autoritza expressament a la remissió, fins i tot a través de mitjans electrònics i de les esmentades entitats, de comunicacions comercials i ofertes i concursos promocionals.

2 L'Usuari podrà exercir en qualsevol moment els drets d'accés, rectificació, oposició o cancel·lació dirigint-se a Plat Preu SL mitjançant correu electrònic dirigit culinarium@culinarium.es, adjuntant còpia del seu NIF o document identificatiu substitutori.