A Culinarium acceptem devolucions de productes dins dels primers 15 dies des de la data de recepció.

1. Devolucions: 
En tot cas, qualsevol article pot retornar-se si està en perfectes condicions,
amb el seu embalatge original i amb una còpia del rebut o factura.
Si la devolució és per  causes alienes a Culinarium.es, o a causa d'un error del client, les despeses d'enviament seran
per compte del client.

Si la devolució es deu a un error de Culinarium.es el client rebrà la mercaderia sol·licitada sense cap cost addiciona
Per procedir a la devolució és necessari notificar-ho anteriorment a culinarium@culinarium.es i enviar l'article
al nostre magatzem dins dels 15 dies següents.

Si la causa de la devolució fos que l'article retornat està deteriorat en el moment del lliurament per causa del transport,
haurà de constar en l'albarà de recepció de l'empresa de transport el problema.
Després de posar-te en contacte amb Culinarium.es (abans de 24h), tramitarem la recollida de l'article defectuós
i l'enviament d'un nou sense cost adicional.


2. Mercaderia defectuosa. Si la devolució és a causa de defectes de fabricació,
Culinarium.es assumeix les despeses ocasionades per la devolució i la reposició del producte al client.